Valuta
Hem >  Köpinformation

Köpinformation

Köpinformation

Denna sekretesspolicy förklarar i allmänna ordalag hur vi skyddar sekretessen för din personliga information. Det kommer att gälla för all personlig information som du lämnar till oss när du registrerar hos oss.

 
Vilken information samlar vi?

De typer av personlig information som vi samlar in från dig kommer att bero på omständigheterna för insamling och på vilken typ av tjänst du begär av oss. Till exempel, när du vill köpa en produkt från denna webbplats kan vi samla in information såsom ditt namn, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress och annan information relevant för ditt köp.
 
Eftersom vi är skyldiga enligt lag att få ditt samtycke till insamling av "känslig information", kommer vi att anta att du har gett samtycke till insamling av all information du har gett till oss för användning i enlighet med denna policy, såvida du inte berätta annat.
 
Hur Vi samlar in information

Vi kan samla in personlig information om dig när du besöker vår webbplats när du handlar hos oss via vår
michaelkorssverige.eu hemsida, eller när du har kontakt med oss ​​personligen. Vi samlar inte in någon personlig information utan ditt medgivande. Vi anser att ditt samtycke ges när du fylla i fälten behövs för att underlätta en transaktion via denna webbplats.
 
Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar allmänhet din personliga information för följande ändamål:
1. För att underlätta din tillgång till vår hemsida, produkter och tjänster
2. Att leverera produkter du har beställt från oss
3. För att ge dig information om våra produkter och tjänster
4. Att söka dina åsikter om våra produkter, tjänster, marknadsföring och hemsida.
 
En del av den personliga information vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna korrekt identifiera vem som använder tjänsten. Andra typer av personlig information vi samlar in hjälper oss att utveckla en profil av vem som använder våra tjänster och vad deras intressen är. Detta hjälper oss att erbjuda produkter som passar behoven hos användarna av denna hemsida.
 
Utlämnande av personuppgifter till tredje parter

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in eller för liknande ändamål, exempelvis för att genomföra en transaktion på din räkning eller förse dig med en produkt som du köpt. Vi anlitar tredje part för att utföra tjänster åt oss som innebär att entreprenören hantering av personuppgifter vi innehar. Till exempel anlitar vi för närvarande tredje part för att:
 
1. Leverera produkter som köps från denna webbplats
2. Tillhandahålla elektroniska överföringstjänster och kreditkortskonto bearbetning och tillhörande tjänster
 
Säkerhet och personlig information

Vi kommer att säkert hålla din personliga information och vi kommer inte att handla, hyra ut eller sälja den. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla säkra all information som vi har om dig. Personlig information kan lagras både elektroniskt på vårt datasystem. Brandväggar, lösenord, anti-virusprogram och filter e Acto att skydda alla våra elektronisk information.
 
Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy som våra affärskrav eller förändringar lag. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy kommer att uppdateras på vår
michaelkorssverige.eu webbplats, så besök denna sida regelbundet för att se till att du har vår mest aktuella sekretesspolicy.
 
Lösa dina bekymmer

Om du har någon fråga om hur din personliga information samlas in eller används, är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att svara på din fråga eller klagomål så snart som möjligt.

Tillbaka